Ön itt van
Kezdőlap > Egyéb > Ipar > Építőipari előírások

Építőipari előírások

Az építőipari előírások a rendszerváltás óta rengeteg fejlődésen mentek keresztül, amiknek köszönhetően ma már megbízhatóbb és ellenőrizhetőbb folyamatok között zajlanak az építkezések. Ezeknek az előírásoknak az ismerete nem mindenki számára szükségszerű, de az alábbiakban összegyűjtöttük a lényegesebb információkat ezekről a szabályokról. Így ha ingatlant építtetsz vagy újíttatsz fel, válassz olyan kivitelezőt, aki ezeket maradéktalanul betartja!

Építőipari szabályok

Ma Magyarországon az építési munkálatokat és magát a teljes folyamatot számos rendelet, jogszabály és szabvány szabályozza. Ezek közül a legfontosabbak az:

 • az Építési Törvény a 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről,

 • valamint az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló kormányrendelet.

Az Építési Törvény definiálja az állam, a helyi önkormányzatok építési feladatait, valamint az építési jog minden szükséges fogalmát. Emellett szabályozza még magát az építés folyamatát, ezzel általános követelményeket állapít meg az épületekkel szemben.

Az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló kormányrendelet meghatározza azokat a településrendezési eszközöket, amelyekkel a települések külterületeit és belterületeit, épített környezetét szabályozhatják. Ezek a:

 • településszerkezeti tervek,

 • helyi építési szabályzat és

 • a szabályozási terv.

A fenti jogszabályok alapján jellemzően a főépítészi iroda koordinálásában készülnek el a helyi építési szabályzatok és szabályozási tervek, amik az adott építési helyre vonatkozólag pontosítják az általános jogszabályokban általánosan megadott építési szabályozási értékeket.

Az építési jog a 37/2007. ÖTM rendelet megjelenése óta a különböző építési tevékenységeket a következő eljárásokhoz köti:

 • építési vagy bontási engedéllyel végezhető tevékenységek;

 • bejelentéssel végezhető építési vagy bontási tevékenységek;

 • telekalakítási engedély.

Energetikai előírások az építőiparban

Energetikai téren 2002-ben jelent meg a 2002/91/EK európai uniós irányelv, amely iránymutatást adott a tagországoknak, hogy miként csökkentsék épületállományuk energiafogyasztását. Ezen rendelet hatására született meg a hazai szabályozásban az épületekre vonatkozó új követelményrendszer (7/2006 TNM) illetve az épületek energetikai tanúsítását szabályozó Kormányrendelet (176/2008 Korm). A 2002-ben megjelent rendelet átdolgozásra került és 2010-ben jelent meg a 2010/31/EU rendelet, amely számos új fogalmat, követelményt is megfogalmazott.

Munkavédelem az építőiparban

A munkavédelmi szabályokra vonatkozó passzusokat Magyarországon az alábbi néhány törvény, valamint rendelet szövegezésében találhatunk:

 • 1993. évi XCIII. évi törvény a munkavédelemről,

 • az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet.

 • valamint 2012. évi I. törvény (Mt.) a munka törvénykönyvéről.

Ezekben a szabályozásokban kiemelt szerepet kapnak az építési tevékenységek során az építési szerelési munkára vonatkozó jogszabályok, a munka- és tűzvédelmi valamint közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások is.

Építőipari munkaruhák

Építőipari tevékenység során fontos, hogy minden esetben a munkavégzés során az adott tevékenységhez igazodó és a munkavédelmi követelményeket teljes körűen kielégítő ruházatot kell viselni az építési tevékenységek során is. Ezek alapján egy építkezés során az alábbi munkavédelmi ruházatokkal biztosan találkozhatunk:

 • munkavédelmi bakancs

 • hosszúszárú munkavédelmi ruha

 • munkavédelmi sisak

 • láthatósági mellény.

Szerencsére ma már a bakancsok, sisakok, munkavédelmi kabátok több méretben és anyagból is kaphatók. így kielégítve minden felmerülhető igényt, amely munkáltató, vagy munkavállaló oldaláról csak felmerülhet.

Összegezve:

Az építőiparban is tehát komoly odafigyelést igényel a különböző szabályok betartása. Ez a munkavédelem területére úgy szintén igaz ebben az iparágban, ezért mint munkáltató minden szükséges lépést meg kell tennünk, hogy az előírásoknak megfelelően védhessük dolgozóinkat a munkavégzésük során.

Hasonló cikkek

Vélemény, hozzászólás?

Top