Ön itt van
Kezdőlap > Ingatlanjog > Tulajdonjog és haszonélvezeti jog: melyik az erősebb?

Tulajdonjog és haszonélvezeti jog: melyik az erősebb?

Az ingatlanok kapcsán gyakran felmerül a kérdés, és a köztudatban is megjelent az az elképzelés, hogy a haszonélvezeti jog erősebb, mint a tulajdonjog. Mi az igazság?

A tulajdonjog

A tulajdonjog alapvető jogintézmény a polgári jogban, a tulajdonos – elvileg – bármit megtehet a tulajdonával, azaz a legteljesebb jogi hatalmat jelenti. A gyakorlatban azonban ez nem érvényesül, mivel a tulajdonjognak vannak korlátai. Ezt fejezi ki a Polgári Törvénykönyv (elterjedt nevén: Ptk.) megfogalmazása is: a tulajdonost tulajdonjogának tárgyán – jogszabály és mások jogai által megszabott korlátok között – teljes és kizárólagos jogi hatalom illeti meg.

Ahhoz, hogy a tulajdonjogot, és a haszonélvezeti jogot el tudjuk különíteni át kell tekintenünk, milyen részjogosítványok illetik meg a tulajdonost:

  • birtoklás és birtokvédelemhez való jog, („benne lakok a házamban”)
  • használat és hasznok szedésének joga, („szabadon használhatom a házam, kertem”)
  • hasznosítás joga (pl. növényt termeszt a kertjében, azokat eladhatja)
  • rendelkezési jog (pl. bérbe adja, értékesíti az ingatlant, kölcsönnel megterhelheti)

A haszonélvezeti jog

A haszonélvezeti jog az úgynevezett használati jogok körébe tartozik.

Haszonélvezeti jogánál fogva a jogosult a más személy tulajdonában álló dolgot

  • birtokában tarthatja,
  • használhatja,
  • hasznosíthatja és hasznait szedheti.

Látható, hogy a tulajdonjoghoz képest egy lényeges részjogosítvány hiányzik: ez a rendelkezési jog.

A haszonélvező tehát nem adhatja el a haszonélvezet tárgyát, jelen esetben az ingatlant.

Annak azonban nincs akadálya, hogy a haszonélvezeti jog részjogosítványainak gyakorlását másnak átengedje akár ingyenesen (pl. szívességi használat), akár ellenszolgáltatás (pl. bérbeadás) fejében.

Fontos tudni, hogy ingatlan vagy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogon alapított haszonélvezeti jog esetén szükséges a haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.

A haszonélvezeti jog bejegyzéséhez szerződés vagy más jogcím szükséges. Szerződés esetén a leggyakoribb, hogy a szülő vásárolja meg az ingatlant a gyermekének, és ezzel egyidejűleg haszonélvezeti jogot alapít.

Haszonélvezet alapító jogcím lehet, – leggyakrabban ez hozza létre – az özvegyi haszonélvezeti jog.

A haszonélvezeti jogot a tulajdoni lapon a III. részben rögzítik, ezt adásvétel előtt célszerű ellenőrizni!

Kötelezettségek, terhek az ingatlannal kapcsolatban

Megjegyezzük, hogy a tulajdonost és a haszonélvezőt nemcsak jogok illetik, hanem kötelezettségek is terhelik.

A haszonélvező viseli az ingatlannal kapcsolatos terhek (rezsi költségek, kisebb karbantartási, felújítási munkák elvégeztetése). A haszonélvezőt terhelik a dolog használatával kapcsolatos kötelezettségek.

A rendkívüli javítások és helyreállítási munkák a tulajdonos kötelezettsége.

A haszonélvező köteles a tulajdonost az ingatlant fenyegető veszélyről és a beállott kárról értesíteni – ideértve azt az esetet is, ha őt harmadik személy a haszonélvezet gyakorlásában akadályozza -, köteles továbbá tűrni, hogy a tulajdonos a veszély elhárításához vagy a kár következményeinek megszüntetéséhez a szükséges intézkedéseket megtegye.

A tulajdonos jogai a haszonélvezővel szemben

A tulajdonos jogosult a haszonélvezet gyakorlását ellenőrizni. Amennyiben a haszonélvező az ingatlant nem rendeltetésének megfelelő módon használja vagy rongálja, a tulajdonos megfelelő biztosítékot követelhet, ha tiltakozása nem vezetett eredményre.

Amennyiben a haszonélvező nem ad megfelelő biztosítékot, a bíróság a tulajdonos kérelmére a haszonélvezeti jog gyakorlását biztosíték adásáig felfüggesztheti.

Forrás: pixabay.com

Eladható-e a haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan?

A tulajdonos rendelkezési részjogosítványa alapján természetesen lehetséges az értékesítés. Ebben az esetben a haszonélvezeti jog változatlanul fennmarad, hiszen az nem a tulajdonoshoz, hanem az ingatlanhoz, illetve a haszonélvező személyéhez kötődik.

A gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy értékesítés esetén az ingatlan eladásával egyidejűleg a haszonélvező – ingyenesen vagy ellenérték fejében – lemond a haszonélvezeti jogáról.

A haszonélvezeti jog megszűnése

A haszonélvezeti jog – az előbb említett értékesítés esetén kívül – megszűnhet több körülmény folytán. Ilyen megszűntető ok lehet a határozott időtartam alapított haszonélvezeti jog esetében az időtartam eltelte. Megszünteti a haszonélvezeti jogot a haszonélvező halála is, vagy ha a haszonélvező szerzi meg az ingatlan tulajdonjogát.

A címben feltett kérdésre a válasz röviden: a tulajdonjog erősebb, mint a haszonélvezeti jog, azonban ez eladáskor bizonyos szempontból összetettebbé teszi az értékesítés folyamatát.

Hasonló cikkek

Vélemény, hozzászólás?

Top